Покана за събрание на акционерите - 12.06.2012 Печат

Покана за редовното годишно събрание на акционерите - 12.06.2012