Протокол 2014 Печат

Протокол от общото събрание на акционерите от19.06.2014.

Потокол от общото събрание  от 04.07.2014г

справка на присъстващите 04.07.2014г

справка на присъстващите на 19.06.2014г